top of page

יצירת קשר

חדשות

מחקר ופיתוח

אודות יונתן

/

StudiADAPT

תכנון // 

 

במקביל לעבודת תכנון עצמאית, הסטודיו משתף פעולה עם אדריכלים, מוסדות, עיריות ויזמים, לקידום ביטוי אדריכלי של רעיונות קיימות ותכנון סביבתי בכל קנה מידה.

 

הסטודיו מעורב בתכנון טיפולוגיות שונות מעיצוב עירוני דרך מבנים ועד לעיצוב אלמנטי הצללה בכל שלבי התכנון - מתכנון ראשוני וגיבוש מדיניות ועד לביצוע. 

 

עבודות התכנון מתמקדות בגשר שבין העקרונות התיאורטיים ליישום שלהם בשוק תחרותי וכלכלי בקונטקסט של מסורת הבניה והתרבות הישראליים. הכח של הסטודיו נובע מהשילוב בין ידע וניסיון פרקטיים רבי שנים ברמה הגבוהה ביותר לרעננות עיצובית, תיאוריה וכלים מעמיקים בתחום התכנון בר- הקיימא.

 

 

 

 

 

bottom of page