top of page

יצירת קשר

חדשות

מחקר ופיתוח

פרויקטים

אודות יונתן

עמוד הבית

/

אודות studioADAPT

המשרד, בבעלות אדריכל יונתן נתניאן, מקדם גישה אינטגרטיבית הוליסטית לבניה ירוקה, כזו השוזרת את האסתרטגיות האקלימיות בתכנון האדריכלי באופן היוצר שפה אדריכלית - התפקוד האנגרטי, הנוחות הויזואלית והתרמית ותכנון מיקרו האקלים העירוני מיושמים בתכנון האדריכלי בכל שלביו באמצעות שימוש מושכל בבסיס ידע תיאורטי וכלים אנליטיים; על ידי כך נחסך הצורך ליעול המבנה ו"רדיפת הנקודות" בכדי לעמוד בתקן ירוק כזה או אחר, נחסכות העלויות שהיו נדרשות לייעול זה (בדרך כלל ע"י יישום טכנולוגיות מורכבות ויקרות), ומעל הכל מושגת התוצאה הנכונה ביותר מנקודת המבט של המשתמש לקראת נוחות תרמית וויזואלית ותפקוד נכון של המבנה עם הסביבה.

 

ההזדמנות הבלתי ממומשת כיום לייצוג ערכים סביבתיים בעיצוב המבנים המתוכננים, לביטוי ערכי הקיימות העירוניים מעבר להתייחסות לבניה ירוקה כאובייקט בודד, ולחשיבה על נוחות המשתמש והממשק שלו עם הבנין, מניעים את הסטודיו לעסוק ברעיונות פורצי דרך ובהרחבת הדיון מעבר ל'בניה ירוקה' בארץ דרך מחקר, הוראה תכנון ויעוץ בקני מידה שונים, בארץ ובעולם.

 

 

 

 

 

 

 

מה חדש....

...הגרסה העברית בעדכון

CLICK HERE  מומלץ להכנס לגרסה האנגלית כאן

 

 

 

 

 

 

bottom of page